image-216
Vlastnoručne vyrobené deťmi vianočné pozdravy prstovými otlačkami, kombinácia farebných stúh a iris folding

Soboty pre deti v Msks Senec Labyrint v spolupráci s OZ Šidielko.

Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov na sobotňajšie dopoludnie,

kde si spolu vyrobíme krásne vianočné pozdravy.

Pre koho: všetky deti, menšie v sprievode rodiča
Kde: MsKs Labyrint Senec
Kedy: 8. novembra 2014 (sobota) o 9:30-11:00 hod.
Cena: 2,5 € na osobu vrátane materiálu a pracovných nástrojov

Prihláste sa na sobotňajšie dielničky